Informació per: Veure noms científics

Presentació

1. Per què s’ha fet

El SCOC pretèn ofereir informació cartogràfica actualitzada i detallada sobre la distribució i canvis de les poblacions d’ocells del nostre país amb l’objectiu de que els agents planificadors del territori, els gestors i la societat puguin utilitzar aquesta informació en les seves tasques. La cartogràfica ornitològica continguda al SCOC representa un pas endavant en la possibilitat d’incloure informació faunística d’alta qualitat per tot el territori català.

2. Qui l’ha fet

El SCOC és un projecte de l’Institut Català d’Ornitologia en el que participa el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i que pretén incloure un tractament avançat de les dades que l’ICO recull a través dels seus programes de seguiment impulsats per institucions com el Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Diputació de Barcelona o la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya.

3. Com s’ha fet

El SCOC és un projecte modular i en creixement continu. A partir dels diferents programes de seguiment que coordina l’ICO es generen bases de cartografia específica que períodicament es van incloent en el servidor. Els programes de seguiment en els que es fonamenta el SCOC són els següents.

  • Atles dels Ocells nidificants de Catalunya
  • Atles dels Ocells de Catalunya d’ocells a l’hivern
  • Programa de seguiment dels ocells comuns de Catalunya (SOCC)
  • Programa d’anellament en estacions d’esforç constant (Sylvia)
  • Programa de seguiment de migracio de rapinyaires (Pernis)

En el moment en què la cartografia dels diferents projectes està disponible s’incorpora de manera autòmatica al servidor per tal que els usuaris la puguin utilitzar. L’usuari pot accedir a la informació cartogràfica o bé a través d’un projecte concret o bé a través d’un menu espècie per tal de poder accedir a tota la cartografia disponible per una espècie en concret.

Els mapes generats a partir de cada un dels projectes s’han realitzat a partir de tècniques estadísitques i d’interpolació espacial. Aquestes tècniques permeten obtenir superfícies contínues d’informació a partir de les dades recollides en un conjunt de punts (ex. llocs visitats per un atles, transectes SOCC, etc.). Per més informació de les metodològies matemàtiques utilitzades en cada projecte podeu consultar els apartats corresponents.

© Institut CatalÓ d'Ornitologia ICO, Museu de CiŔncies Naturals, Zoologia, Passeig Picasso s/n, 08003 Barcelona
Tel: 93 458 78 93 Fax: 93 310 49 99 E-mail: